Dajjal yang sebenar…

BASMALAH.

KONSPIRASI SATU DOLAR U.S

Manusia harus memandang pada satu arah iaitu kekuatan mata wang, sebagaimana yang dilambangkan oleh mata wang satu dolar Amerika – novus ordo seclorum .
Seluruh struktur perekonomian global telah dikuasai oleh kaum Iluminasi @ Freemason @ Al-Masuniyyah {Iluminasi diertikan sebagai penerangan (enlightenment) – Freemason : Free iaitu bebas , Mason iaitu aliran kebatinan, secara umumnya definasi Freemason iaitu Aliran Kebatinan Bebas atau Penyembah Setan}, World Bank dan IMF yang telah menjadi “Dewa Lucifer” {pembawa cahaya, bintang pagi dan kesempurnaan, penuh dengan kebijaksanaan, sempurna dalam kecantikan dan membimbing manusia menuju kesempurnaan sejati. Menyeru umat manusia di muka bumi ini menyembah bintang berlambang ‘666 untuk menuju millenium baru dan membawa misi iaitu ‘satu dunia baru’ – novus ordo seclorum} yang akan menyelamatkan manusia sekaligus menguasainya .

Prof. J.S.Malan , seorang ahli ekonomi dari Universiti Sao Paolo mengatakan : “Setiap bangsa akan menanggung hutang yang berat dan mereka tidak akan mampu membayarnya sehingga mereka menjadi budak yang setia dan patuh terhadap perintah. Kekuatan IMF sangat absolut sehingga tidak akan ada satu negara pun yang mampu mendapatkan satu sen pun, kecuali atas persetujuan atau arahan IMF.”

Kekuasaan IMF adalah berpunca dari tangan gerakan Zionis yang merupakan perwujudan dari perintah Tuhan “Orang kaya menguasai orang miskin yang berhutang menjadi budak dari yang menghutang” ( Amsal 22:7 )

“Mereka harus menguasai seluruh ladang kerana terlalu kelaparan yang ditanggung bangsa di muka bumi. Kaum Zionis akan menjadikan seluruh bangsa merangkak dan mengemis kepada kekuasaannya.” ( Kejadian 47:13-20)

Sikap tamak dan memakan harta secara batil ini telah diingatkan Allah SWT kepada orang-orang beriman agar tidak mencontoh dan mengikuti sikap kaum Yahudi dan Nasrani, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah : 34

“Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang denagn jalan yang batil dan mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah ….”

Berkaitan dengan ayat tersebut, orang-orang alim Yahudi atau Ahbar adalah orang yang mempunyai pengetahuan dalam urusan tertentu iaitu para Esekutif Yahudi yang telah “memakan” seluruh kekuatan ekonomi dunia untuk kepentingan misi zionisme mereka, seraya menjadikan dana yang mereka kumpulkan untuk menghalang orang beriman menegakan hukum dan syariat yang telah ditetapkan Allah SWT.

Mereka yang dikategorikan sebagai Ahbar tersebut telah hidup lamanya sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sebuah kaum Jahiliyah dari kalangan Ahli Kitab yang sangat tercela dan kemudian di kembangkan dari generasi ke generasi berikutnya.

Untuk menguatkan fakta-fakta ini, peristiwa yang luput dari pengetahuan umat Islam selama ini, iaitu peristiwa Hari Kemerdekaan Amerika Starikat iaitu 4 Julai.

Pada saat itu dibentuk panitia untuk membuat mata wang Amerika (dolar) yang terdiri dari : Benyamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adam dan Pierre du Simitiere yang semuanya adalah para anggota Iluminasi @ Freemason tingkat ke 33. Bahkan Thomas Jefferson adalah pengikut mistik agama Desime yang menjadi pelopor lahirnya pemikiran unitarian-universal ist.

Pada saat itu, pemikiran Adam Weishaupt serta bukunya Novus Ordo Seclorum telah merasuki seluruh jiwa para anggota Freemason. Sebagai penghargaan kepada Adam Weishaupt seorang tokoh central zionis, maka mereka menyepakati bahawa lambang satu dolar Amerika memakai simbol-simbol dari Iluminasi dan mencantumkan nama judul buku Weishaupt tersebut sebagai motto pada wang dolar Amerika.

Mereka tidak memilih mata wang dalam bentuk pecahan lima, sepuluh atau dua puluh kerana pecahan satu dolar mewakili pemikiran “satu dunia baru”. Itulah sebabnya pada pecahan satu dolar tersebut sarat dengan falsafah Iluminasi.

Prof. J.S.Malan dalam tulisannya, New Age Reforms : “Seluruh sumber daya alam dunia seperti monitor dan industri harus dikontrol sepenuhnya oleh “pemerintahan dunia” kerana dengan cara seperti ini, sistem persamaan ekonomi serta kesejahteraan dunia dapat dilaksanakan serta dinikmati secara merata. Seluruh dunia hanya mempunyai satu sistem monitor yang pengawasanya di bawah satu badan yang tersentralisasi. Dengan cara sepertii ini memungkinkan “pemerintahan dunia” menjalankan kebijaksanaannya untuk mengendalikan seluruh negara dan rakyat .”

Dunia harus “tunduk” dan “menyembah” kepada dolar sebagai medium untuk mendapatkan kurnia dari Tuhan (Setan) Lucifer. Mereka yang mendapat limpahan dolar akan mampu menjadi manusia unggul. Mereka yang mengusai dolar juga – di bidang ekonomi – adalah mereka yang menguasai dunia.

Seluruh Lembaga Kewangan Internasional yang telah dirintis oleh Mayer Rothchild harus menunjukkan keperkasaanya dalam bidang kewangan. Pemilikan saham perbankan, mutinasional dan teknologi termasuk mikrochip harus dimiliki secara majorati oleh persaudaraan anggota Freemason @ Iluminasi.

Pakar Teologi Protestan Amerika, Batt Robertson, mengatakan bahawa lambang yang ada pada lembaran wang Dolar Amerika itu sama sekali tidak berhubung dengan kemerdekaan Amerika .
Beliau menyatakan lagi bahawa yang merancang atau mereka cop tersebut pada wang Dolar Amerika itu adalah seorang bernama Charles Thompson, anggota Kongres dan seorang penganut Iluminasi @ Freemason @ Masuniyyah tulen.

Pean Happies menulis sebuah buku berjudul ‘Jalan Menuju Dunia Diktator Yahudi’ mengatakan bahawa Dolar Amerika adalah murni mata wang Zionis Israel kerana tidaklah aneh kalau Raja Zionis meletakan copnya pada mata wang Amerika itu. Dengan begitu, ia memerintah dunia di bawah slogan “Tata Dunia Baru” (New World Order).

Sebelum itu pada 1848, Menteri Kehakiman Perancis seorang keturunan asli Yahudi, anggota elit kelompok Masuniyyah tingkat ke 33 dan salah seorang tokoh Gerakan Puak Yahudi Sedunia menulis :

“Hari ini telah dekat masanya, ketika Orchalma menjadi rumah sembahyang (bait as-solah). Di sini akan berkibar satu-satunya bendera Israel, bendera Tuhan dan akan naik di atas pantai-pantai yang sangat jauh. Tidak mungkin orang Yahudi menjadi teman bagi orang Masihi atau Kristian atau Muslim sebelum memancarkan sinar keimanan dan satu-satunya agama rasional, yang masa kedatangannya ke dunia ini telah dekat. Inilah syarat kehadirannya yang terdpat pada lembaran wang Dolar Amerika. Ia memancarkan cahaya pada setiap orang yang membawa wang itu untuk mendapatkan kesenangan dengan lahirnya “Tata Dunia Baru” yang menandakan kembalinya sang Juru Selamat”.

GAMBARAN SATU DOLAR U.S
1. Piramid : Lambang Firuan / Piramid Gaza, Menara Babil, Hierarki Kekuasaan. Jumlah bata pada Piramid adalah 13 baris (the lucky number) yang terdiri dari 72 bata.

2. Satu Mata : Menunjukan pengendalian dunia di bawah pengawasan mata Tuhan (the eye of Lucifer). Menurut pendapat Batt Robertson: adalah cahaya atau mata Tuhan orang Mesir Kuno (Osiris),Tuhan yang selalu mereka kunjugi di sela-sela pertemuan rahsia yang diadakan para penganut Masuniyyah. Jeneral William J.Car dari Amerika menjelaskan bahawa cahaya atau mata yang ada di atas piramid itu memancarkan cahaya ke segala penjuru arah, yang mengisyaratkan perwakilan perisikan dan penindasan seperti Gestapo yang didirikan oleh Weishaupt di bawah lambang persaudaraan dengan tujuan menjaga rahsia organisasi dan memaksa manusia tunduk kepada undang-undang organisasi melalui penindasan.

3. Annuit Coeptis : Limpahan kurnia (favour our daring undertaking). Dua kata yang tertera di baha- gian atas lambang itu yang bermakna “Sesungguhnya kepentingan kita sarat dengan pelbagai keberhasilan”. Ia juga bererti “Kejayaan Milik Kita” atau “Kepentingan Penuh Keberhasilan” atau “Yang Agung Yang Beraja” atau juga bererti “Raja Istimewa” atau “Penutup (Segel) Orang Mesir”. Makna-makna seperti itulah yang Dimaksud oleh kata-kata yang ada pada lembaran wang Dolar Amerika itu yakni “Segel Terbesar Milik Raja Istimewa” yang menentukan asal usul ketinggian dan pengaruh yang membentuk keperibadiannya itu dan dikembalikan ke negeri Mesir yang diakui oleh Dajjal sebagai permata di muka bumi ini . 2 kata tersebut juga boleh ditemui dalam bahasa Perancis Le grand Coptis yang bererti orang Qibti terbesar. Sementara itu, al-Qibti adalah “orang mesir” dan bukan orang kristian. Anneoun juga Bererti Lingkaran atau al-Khatam bermakna segel. Segel itu adalah segel Dajjal yang Mengaku dirinya sebagai dukun terbesar (dari keturunan) Mesir.

4. Novus Ordo Seclorum: Secara harfiah bermakna “Tata Dunia Baru” atau “Tata Masyarakat Baru”. Pemikiran dan nama sebuah buku terkenal karangan Adam Weishaupt. Buku Yang berisi konsep-konsep, doktrin serta teori tentang pemikiran global. Selesai disiapkan pada tanggal 1 Mei 1776 iaitu Hari Perayaan Komunis di seluruh dunia. Salah satu hal yang harus dicatat ialah bahawa lambang ini di- buat atas dasar Ideologi Masuniyyah @ Freemason sesudah bergabungnya organisasi ini dengan organisasi Nurainiyyah selepas diadakanya Muktamar Filmsbad pada 1782 .

5. The Great Seal : Bahagian bawah bertulisan Inggeris yang bermaksud Mohor Terbesar .

6. In God We Trust : Bererti hanya pada Tuhan yang satu – Setan Lucifer dan Jehovah – kita percaya .

7. ONE : Merupakan singkatan dari ordo novus empirium : pemerintahan imperialis baru .

8. MDCCLXXVI : Tanggal yang ditulis dengan huruf-huruf roman adalah tanggal diumumkannya secara rasmi pembentukan organisasi Pendokong Cahaya Syaitan. Ini adalah perletakan asas pertama untuk secara mudah menduduki otak dunia, bumi dan kekayaannya. Tanggal itu bukanlah tanggal pengumuman dokumen Kemerdekaan Amerika .

9. Lambang Burung Phoneix : Bereti simbol kebebasan. Jumlah huruf pada annuit coeptis adalah 13 sama dengan jumlah huruf pada E.Pluribus Unun. Bintang di atas burung berjumlah 13 dan membentuk lambang bintang Daud (the star of David). 13 daun, 13 bulu pada sayap dan 13 panah, 13 garis bendera menjadi tameng burung. Angka 13 itu sendiri merupakan lambang kekuasaan empat penjuru dunia (Utara-Timur- Selatan-Barat). 13 = 1+3 = 4 penjuru . Burung helang yang ada di dalam lembaran wang ringgit Amerika itu di atasnya ada bintang segi enam adalah lambang bagi Yahudi, Israel dan Zionis serta tanda bagi setiap yang berhubungan dengan warisan Ibrani atau kewujudan Nazi Yahudi. Para penganut Masuniyyah menyebut bintang itu sebagai “Baju Besi Nabi Daud” (Dira’ Daud). Menurut mereka, Nabi Sulaiman mewarisi baju besi itu. Dalam pandangan orang-orang Yahudi, bintang itu mengisyaratkan 2 mata pada bahagian dalam 2 segitiga. Dan sisi dari masing-masing mata segitiga adalah sama. Menurut dakwaan orang-orang Yahudi, Nabi Sulaiman telah menunjukkan perhatian kepada segitiga itu, sebagaimana halnya jika segitiga itu adalah “Mata Allah”. Pada akhirnya nanti, mata dan segitiga tersebut menjadi “Lambang Allah” sendiri. Begitulah alasan dan dasar orang-orang Yahudi dan para penganut Masuniyyah mendewakan lambang itu.
Setengah pendapat : 13 adalah keturunan atau suku Yahudi, putera-putera Nabi Yaakub. Namun putera-putera Nabi Yaakub seramai 12. Mereka disebut juga Asbat, suku Nabi Ishaq dan Nabi Ibrahim. Asbat adalah cabang keturunan Bani Israel Yahudi sebagaimana halnya kabilah-kabilah Arab adalah keturunan Nabi Ismail. Firman Allah , surah al-A’raf :160 :
“Dan mereka Kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar …..”
Dari manakah satu lagi angka bagi melengkapi jumlah 13 itu? Mereka yang ke 13 adalah Yahudi Khazar yang melarikan diri. Seorang penulis Yahudi, Arts Kistler (mati 1983) , seorang sarjana yang tiada tandingannya di kalangan Yahudi mengatakan bahawa Yahudi Khazar inilah kabilah ke 13. Kistler dalam bukunya ‘The Thirteenth Tribe’ : “Majorati kaum Yahudi sekarang ini bukan berasal dari 12 kabilah keturunan Nabi Yaakub sebagaimana kisah tentang mereka dalam Al-Quran dan Taurat. Bahkan mereka itu telah menyimpang dari kabilah Khazar, kabilah ke 13. Keturunan mereka ini bertebaran di seluruh negara Eropah Timur khususnya Poland, Hungary dan Russia. Ertinya mereka bukan berasal dari Palestine tetapi dari Kaukas dan Asia Tengah.
Pengakuan Prof. Abraham Bolyake, Yahudi keturunan Russia : “Yahudi yang ada sekarang ini datang dari Khazar, suku ke 13. Bahkan beliau dengan terang-terangnya menyerang pendapat yang mengatakan bahawa orang-orang Yahudi sekarang adalah perlarian dari kabilah yang konsisten pada Taurat ( Al-Qabilah At-Tauratiyyah ).
Genggaman burung helang yang kuat di atas lembaran wag dolar Amerika merupakan lambang genggaman, cengkaman dan kekuasaan Dajjal yang dikutuk Allah. Angka ke 13 merupakan lambang yang sangat jelas bagi setiap orang yang mengerti bahawa itu adalah lambang asal usul Yahudi.
Segala sesuatu yang tertulis dalam lembaran wang satu Dolar Amerika itu menguatkan bukti nyata yang dikemukakannya. Demikian pula masalah air yang diliputi oleh piramid. Itulah air pada Segel Dajjal yang dipergunakan untuk protokol dan surat-surat rasminya.
Sesungguhnya, Manusia Iblis ini telah lama mengisytiharkan atau memperkenalkan ehwal dirinya sendiri secara diam-diam. Dan yang demikian itu akan disusul pengumuman rasminya ketika ada kesempatan yang tepat untuk melakukannya. Tetapi bagaimanapun, ia akan gagal menentukannya. Firman Allah SWT :

“Dan kamu tidak dapat menghendaki ( menempuh jalan itu ) kecuali apabila di kehendaki oleh Allah, Tuhan Semesta Alam.”
At-Takwir : 29

Rujukan :
1. Al-Quran dan Terjemahnya .
2. Dajjal & Simbol Setan – Drs. H. Toto Tasmara
3. Dajjal Akan Muncul Dari Kerajaan Jin di Segitiga Bermuda – Muhammad Isa Daud
4. Wang Satu Dolar U.S

Tepuk dada, tanyalah iman…

HAMDALAH…

Published in: on 23/03/2009 at 10:25 AM  Comments (1)  

Perang ‘boikot’ YAHUDI?! Perang ‘memboikot’ diri sendiri?!

BASMALAH.

Demimu Palestin, ramai manusia sedunia yang masih lagi berfikiran ‘kolot’ dengan tindakan mereka ‘memboikot’ barang-barang keperluan harian yang sering mereka guna pakai seumur hidup mereka sebelum ini, tanpa memikirkan dengan terperinci ‘kebodohan’ tindakan mereka itu. Timbul perasaan pelik dan hairan setiap kali akal ini memikirkan di mana kebenaran kata-kata ‘boikot’ yang sentiasa dilaungkan oleh ekstremis-ekstremis pembangkang YAHUDI ini. Lebih-lebih lagi apabila acapkalinya peti simpanan emel dipenuhi oleh layangan mesej-mesej yang membariskan serta memaparkan produk-produk yang kononnya perlu dibanteras penggunaannya oleh manusia sejagat agar penindasan dan pembunuhan di Palestin dapat berakhir.

Tidakkah mereka perasan bahawa salah satu diantara jenama yang diselitkan dalam lingkungan produk-produk buatan YAHUDI tersebut adalah jenama-jenama seperti Intel dan Microsoft? Jika ‘boikot’ yang mereka inginkan, dan kefahaman ‘boikot’ tersebut dilakukan dengan sebenar-benar ‘boikot’, bagaimana mungkin emel-emel itu bebas tersebar dengan luasnya di alam maya selama ini. Entahkan sedar ataupun tidak, jenama produk buatan YAHUDI seperti Intel dan Microsoft inilah yang ‘membantu’ ekstremis tersebut dalam usaha mereka ‘memboikot’ barangan YAHUDI itu sendiri. Mengapa tidak dipakai sahaja burung merpati untuk menyampaikan mesej mereka kepada masyarakat? Bukankah itu lebih menampakkan gaya sebenar seorang pejuang ‘pemboikot’ barangan YAHUDI?

Setuju ataupun tidak, perjuangan ‘boikot’ yang diimpikan ramai manusia, terutamanya yang bergelar ‘Islam’ secara zahirnya, hanya akan dapat terlaksana apabila masing-masing kembali menjalani gaya hidup kehidupan di zaman batu. Jika dilihat dengan teliti, NUN, jauh di sana, setiap apa yang dipakai, setiap produk yang diguna, setiap jenama yang ditayang, ia secara tidak langsung menyalurkan sebahagian daripadanya dananya kepada kaum yang paling dibenci masyarakat dunia masa kini, siapa lagi kalau bukan kaum YAHUDI. Apatah lagi segala barangan teknologi tinggi seperti telefon bimbit, komputer, televisyen, kereta, dan senarainya berterusan sehingga kepada penyedut minuman yang setiap hari diguna pakai manusia. Jika mahukan bukti yang lebih kukuh, taip saja produk dan barangan yang disebutkan tadi di dalam kotak pencarian di laman web Wikipedia. Menerusi laman web tersebut, baca dan ketahuilah sendiri sejarah-sejarah penciptaan barangan yang dinamakan tadi, dan saksikanlah bagaimana sebenarnya kaum YAHUDI telah berjaya melopori pasaran antarabangsa hampir setiap produk yang boleh didapati dalam kehidupan seharian kita.

Satu lagi perkara yang ingin diingatkan – perkara yang sebenarnya sentiasa dilupakan dan dipandang remeh oleh ramai – peristiwa dan kejadian yang berlaku di Palestin baru-baru ini sebenarnya telah lama dan sering berulang kembali sejak dari awal zaman pencerobohan Israel lagi. Dan hampir pada setiap kali berulangnya peristiwa ini, setiap kali itu juga pastinya akan timbul isu ‘memboikot’ seperti yang dinyatakan. Namun, tatkala redanya kekejaman yang melanda Palestin, tatkala itu jugalah redanya kebangkitan isu ‘boikot’ ini. Jadi, kepada mereka yang masih menanam mentaliti untuk ‘memboikot’ barangan YAHUDI dalam minda mereka, terdapat dua cadangan utama yang ingin disarankan kepada anda.

PERTAMA, berhenti membaca, log keluar dari ‘blog’ ini, tutup komputer anda, cabut suisnya dan humbankan segala peralatan komputer ini ke luar tingkap. Seterusnya, pergilah cari kain ihram seberapa banyak yang mungkin, sama ada yang terpakai mahupun yang baru dibeli, bungkuskan kesemuanya, dan berhijrahlah kamu ke hutan simpan Endau Rompin untuk bermastautin di sana. Dengan cara tersebut, sudah pasti kamu tidak perlu lagi memeningkan kepala memikirkan jalan untuk ‘memboikot’ dan mengelak daripada menggunakan barangan dan produk buatan YAHUDI.

KEDUA, tinggalkan segala niat anda itu, bersihkanlah pakaianmu, dan bangunlah dari tidur kamu yang sungguh melenakan selama ini. Berperang dan berjihadlah kamu pada jalan yang sebenarnya, jalan yang telah ditunjuki. Perang yang lebih merupakan kepada perang fahaman, dan jihad yang lebih merupakan kepada jihad perlaksanaan bagi mendamai dan merahmatkan kembali bumi pemberian ilahi ini. Hanya dengan melalui petunjuk dan cara yang betul sahaja yang bisa menumpaskan segala kemungkaran yang telah dilakukan oleh kaum-kaum YAHUDI. Fikir dan renung-renungkanlah apa yang dikatakan. Gunakanlah kesempurnaan akal yang hanya akan dapat berfungsi secara total dengan iringan ikatan daripada pendengaran, penglihatan dan hati yang ada pada setiap manusia. Tepuk dada, tanyalah Iman…

HAMDALAH.

Published in: on 30/01/2009 at 3:40 PM  Comments (2)  

Chapter Zero: Al-Kalam – tulis baca ‘blog’

BASMALAH.

Terdapat pelbagai jenis penulisan daripada yang berbentuk fiksyen, cereka, berita, dan sebagainya. Bentuk penulisan ini sering ditulis oleh mereka yang biasanya digelar jurnalis dan penulis-penulis bebas. Jenis-jenis penulisan yang terdapat ini boleh didapati menerusi pelbagai cabang medium. Antaranya seperti novel, majalah, akhbar, mahupun skrip dan cerita bagi sesebuah filem. Kini, dengan sistem teknologi yang semakin hari semakin pesat membangun, satu lagi cabang penulisan telah diperkenalkan kepada dunia.

‘Blogging’ merupakan satu bentuk atau cabang penulisan yang telah mula diperkenalkan secara besar-besaran sejak beberapa tahun yang lalu. Bezanya dengan bentuk penulisan yang pernah diketahui sebelum ini, ia lebih menjurus kepada bentuk penulisan yang hanya banyak terdapat di alam cyber dan juga internet. Melaluinya, setiap individu dari yang bertaraf amatur ke profesional, dapat melahirkan hasil penulisan mereka, tidak kira sama ada ia berbentuk formal mahupun tidak. Malah, segala konteks, intipati dan isi-isi di dalam penulisan di ‘blog’ tersebut bebas ditentukan oleh individu yang menulisnya. Buktinya, pelbagai konsep ‘blog’ dapat ditemui di laman web, dari yang bersifat politik, hiburan, mahupun yang lebih kepada kisah peribadi atau dairi harian penulis. Walaupun ianya bersifat bebas, terdapat beberapa negara yang masih mengekang dan memantau setiap hasil penulisan di ‘blog’ menggunakan badan kerajaan mereka bertujuan mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini daripada berlaku, lebih-lebih lagi kepada ‘blog-blog’ yang berbau politik. Malaysia salah satu daripadanya.

Saban tahun, aktiviti ‘blogging’ yang pada mulanya dianggap sebagai hobi ‘main-main’ kini telah mula menular menjadi ‘budaya’ utama penggemar dan pengguna khidmat internet. Pada asalnya, cuma ada beberapa laman web sahaja yang memberikan khidmat penulisan seperti ‘blogging’ ini. Antara yang terkenal adalah seperti Friendster, Myspace, dan kini Facebook. Namun, ianya mula dipelopori secara sepenuhnya oleh beberapa ‘internet genius’ yang kemudiannya menghasilkan beberapa laman web yang dikhususkan untuk aktiviti ‘blogging’ ini, seperti Blogspot, Blogdrive, WordPress dan sebagainya. Walaupun konsep dan method penulisan yang sedemikian telah mula dipraktikkan sejak dari awal kuasa gelombang komunikasi maya menular kepada masyarakat umum, ianya hanya mendapat sambutan yang hebat bermula dari era milenium di mana kehidupan manusia ketika itu dimudahkan dengan sistem maklumat di hujung jari yang dapat diperolehi oleh sesiapa pun.

Mengambil inisiatif yang sama di dalam menuju era global yang semakin pesat dengan sistem teknologi maklumat ‘sekelip mata’ ini, ia telah memberikan semangat buat penulis untuk mencernakan ideologi dan tanggapannya mengenai setiap perkara yang berlaku di dunia. Sungguhpun telah lama menanam idea untuk memulakan ‘blog’ ini, masa yang tidak mencukupi sering menjadi masalah utama dalam merealisasikan apa yang diimpikan. Sebagai seorang ‘pejalan malam’, sudah tentu amat sukar untuk penulis membahagikan masa siang dan malamnya untuk perkara lain melainkan ‘illaliyaqbudu’ yang sememangnya dituntut dari setiap makhluk bergelar manusia. Namun, mulai saat ini, penulis akan cuba berusaha untuk memastikan akalnya sering dipinjamkan di dalam ‘blog’ ini supaya dapat berkongsi pendapat dengan manusia-manusia mahupun makhluk-makhluk lain di muka bumi yang menginginkan penjelasan yang benar. Mulai detik dan saat ini, secara rasminya, diumumkan pengaktifan iman@work. Tepuk dada, tanyalah Iman…

HAMDALAH.

Published in: on 30/01/2009 at 11:03 AM  Comments (4)  

Prolog: Penulisan Kuno

BASMALAH.

Selain pelacuran, penulisan turut tersenarai sebagai profesion tertua dalam sejarah dunia – berusia berkurun-kurun lamanya. Sejak dari saat penemuannya, penulisan telah menjadi antara profesion yang teramat penting di dalam kamus dunia. Tanpa penulisan, tidak mungkin setiap manusia dapat hidup sehingga ke hari ini. Kita tidak akan dapat mengerti tentang kejadian malam dan siang serta silih bergantinya langit dan bumi, kita tidak akan dapat faham tentang sejarah manusia diciptakan, dan kita tidak akan dapat tahu tujuan kita dihidupkan di bumi.

Berdasarkan sejarah, terdapat satu penulisan kuno yang telah berjaya menyumbangkan ilmu-ilmu hebat dan berguna kepada masyarakat dunia, sama ada secara langsung mahupun tidak. Malah, ia telah berjaya merubah keadaan yang berlaku di muka bumi, dari semasa ke semasa. Ia turut memberikan banyak informasi yang bermanfaat, yang mana ada diantaranya turut merupakan perkara utama yang patut diketahui semua manusia sebagai panduan asas bagi memudahkan kehidupan masing-masing. Penulisan kuno ini juga merupakan medium yang memperdengarkan petunjuk yang ingin diajar, memperlihatkan kejadian bumi yang ingin diperjelas, serta menciptakan manusia yang dapat membezakan antara yang benar dan salah.

Sebagai orang-orang yang terdahulu, nenek moyang kita masing-masing pasti telah ditinggalkan dengan penulisan kuno bersejarah ini. Ada diantara mereka yang sudah pastinya mengetahui akan fakta serta kebenaran tentang segala yang terkandung dalam penulisan kuno tersebut. Penulisan kuno ini turut dibacakan secara turun-temurun, disampaikan secara beransur-ansur kepada kaum yang dikehendaki dan terpilih, dari saat bermulanya penciptaan Adam sebagai manusia pertama, sehingga kini, dan selama-lamanya. Apabila segala yang terkandung dalam penulisan kuno tersebut telah dibacakan dan difahami dengan jelas dan yakin, ia pasti akan dapat dijadikan pegangan dan iktikad oleh setiap makhluk yang bergelar manusia, agar mereka dapat bersatu dalam mentauhidkan setiap perbuatan dan amalan mereka. Dengan perlaksanaan yang jitu dan teguh terhadap setiap kandungannya, mungkin harapan untuk menemui jawapan yang selama ini dicari ramai akhirnya akan ditemui. Jawapan untuk mencari jalan penyelesaian kepada setiap perkara dan masalah yang berlaku di dunia akhir zaman ini.

Persoalannya:

Adakah kita benar-benar jelas dan dapat lihat akan kepentingan untuk memahami sejarah yang terkandung dalam penulisan kuno ini? Adakah nenek moyang kita benar-benar telah mewarisi sejarah penulisan agong yang menjaminkan kehidupan di Darussalam ini? Jika ya, dapatkah ia diwarisi ataupun setiap daripada kita perlu berusaha untuk mencarinya? Atau adakah kita hanya perlu memeluk tubuh dan menanti kehadirannya kepada kita? Atau mahukah kita membongkar rahsia sejarah penulisan kuno yang telah ditinggalkan ini? Tepuk dada, tanyalah Iman…

HAMDALAH.

Published in: on 30/01/2009 at 10:59 AM  Comments (1)